pojištění

odpovědnosti

Chybovat je lidské. Platit za chyby ale nemusíte, když se pojistíte. Pojištění odpovědnosti za vás hradí újmy, které způsobíte někomu jinému.

Pojištění na škodu pro manažery obchodních firem

Chrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Pojištění z vlastnictví nemovitostí

Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Pojištění odpovědnosti využijete i jako podnikatel. Pojištění kryje újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Nejčastěji vám přijde vhod, když nabouráte služební auto, rozbijete firemní počítač nebo telefon. Případů, kdy v rámci své práce poničíte majetek nebo někomu ublížíte, je ale spousta. Pojištění odpovědnosti zaměstnance platí i na služebních cestách v zahraničí.

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života

Zákon v tom má docela jasno. Jste zodpovědní nejen za sebe, ale také za svoji rodinu i zvířata. A situacím, při kterých někomu způsobíte škodu na majetku nebo zdraví, se někdy nevyhnete. Prostě se to stává. Pojištění odpovědnosti za vás takové případy uhradí. My tomuto pojištění říkáme „pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě“, vy jej občas nazýváte poněkud lidověji pojistka „na blbost“.

FINPRO 21 s.r.o.

IČ: 08572500

Kontaktní formulář